Velkommen   -   Arbejdsmarkeder   -   Erhvervsliv   -   Undervisning   -   Produkter & Symboler   -   Dokumenter   -   Galleri   -   Om   -   Kontakt  

Om B.E.L.T. projektet

Samarbejde mellem erhvervsskoler på tværs af Femern Belt 2016-2019

Åbningen af Femern-Belt tunnelen skaber nye muligheder for samarbejde mellem tyske og danske uddannelsesinstitutioner og firmaer i Femern Bælt regionen. Ud over de nye økonomiske udfordringer er også det sociale aspekt vigtigt. På trods af nabolandenes geografiske nærhed er det ikke lykkedes at nedbryde bestående ressentiments fuldkomment og at vække mere end kun økonomisk interesse i nabolandet.

Projektets overordnede mål er, at de unge mennesker lærer regionen at kende, både som en økonomisk og social enhed, og at de identificerer sig vedvarende med disse. Projektet skal forberede dem på de nye udfordringer i regionen. F.eks. den dårlige mobilitet og den høje arbejdsløshed blandt unge. Igennem vores fælles elevvirksomhed og praktik skal deltagerne udrustes med de nødvendige kompetencer for at spille en aktiv rolle i udviklingen og opretholdelsen af Femern Bælt regionen. På denne måde skal eleverne bringes tættere på et fælles arbejdsmarked.

Gennem gensidige besøg og et tæt samarbejde skal nysgerrigheden til nabolandet øges og økonomiske og sociale kompetencer formidles. De direkte projektdeltagere vil profitere fra disse resultater, fordi de arbejder sammen med nabolandets unge mennesker igennem hele projektperioden. På den anden side bliver Femern Bælt regionen styrket, fordi deltagerne ville blive parate til udfordringerne af den grænseoverskridende handel. Derved bliver mobilitet og nedbrydning af sprogbarrieren et centralt punkt i projektet. Denne overskuelige deltagergruppe skal virke som multiplikator og videregive positive oplevelser og holdninger til venner, familie, andre elever og regionen.

De metodiske hjælpemidler for at opnå projektets resultat er etablering af en fælles elevvirksomhed. Eleverne beslutter et fælles produkt, som skal udvikles i samarbejde, produceres som prototype, og simuleres igennem markedsføring. For at udvikle et fælles produkt, er et tæt samarbejde af deltagerne nødvendigt. Kun en direkte, vedvarende og struktureret kontakt mellem unge mennesker kan give dem de nødvendige kompetencer for at styrke grænseregionen. Personlige møder er her essentielle. At lære et fremmedsprog eller en tolerant og forstående omgang med hinanden er nødvendigt, for at Femern Bælt regionen kan vokse sammen og at der kan opstå et fælles arbejdsmarked. Den ønskede interkulturelle kompetence kan ikke blive formidlet i et klasselokale alene.

For at tilbyde det mest moderne og interessante projektforløb, arbejder de deltagende lærere med aktuelle undervisningsmetoder (dobbelt-lærer, co-operative learning, tværfaglig undervisning).